Finnmarkshallen, toppbilde
 
  Startsiden
  Om hallen
  Timeoversikter
  Utstyr, rom o.l
  Priser
  Lenker
 
  Kontakt oss
  Gjestebok
 
  Nyhetsarkiv
 
SE HELGEUTLEIE
18.01 - 20.01
25.01 - 27.01
01.02 - 03.02
08.02 - 10.02
15.02 - 17.02
22.02 - 24.02
01.03 - 03.03
08.03 - 10.03
15.03 - 17.03
22.03 - 24.03
29.03 - 31.03
05.04 - 07.04
12.04 - 14.04
19.04 - 21.04
26.04 - 28.04
 
 
 
INFORMASJON OM FINNMARKSHALLEN

Finnmarkshallen er en flerbrukshall, som sto ferdig juli/august 1996. Eier er Alta kommune, men driften forestås av et eget driftsselskap, Finnmarkshallens Driftsselskap AS. Aksjene i driftsselskapet er fordelt mellom Alta kommune (51%), 4 idrettslag (10% hver) og Alta Næringsforening (9%).

Hallen er ca 25 meter høy og inneholder en full fotballbane på 100 x 64 meter. I tillegg er det 4 meter sikkerhetsone på langsidene og 5 meter på kortsidene. Sommeren 2006 fikk hallen nytt kunstgress fra Bresco. Greenfield Real Slide 45. Dekket ble fyllt med miljøvennlige grønne plastkuler, Thermo Plast Elastomer (TPE). I tillegg fikk hallen Mondo Løpebane rundt hele gresset. 4 felt på ene langsiden og 2 felt på den andre.

Bak det ene målet er det nedfelt lengdehoppgrop for friidrett, med 2, 75 meters bredde. Den ene langsiden har tribuner med sitteplass for ca 1000 personer. Under tribunene er det lager for oppbevaring av utstyr. Hallen kan, med skillevegger som slippes ned fra taket, deles i 3 mindre treningshaller. 2 av disse har kun kunstgress, mens den minste har mulighet for sportsgolv for håndball, volleyball, badminton, tennis, m.m.I servicebygget finnes 6 garderober med dusj, 2 store undervisningsrom, 2 grupperom, kontorer, kafé med kjøkken, m.m.

Hallen benyttes av Alta Videregående skole til undervisning på dagtid. Trening foregår fra klokken 1600 - 2300 mandag - fredag. Lørdag og søndag er det utleie fra klokken 0800-2300. I løpet av sommeren 2007 bygges det et nytt inngangsparti med kjøkken og kafé.

Hotell finnes i nær tilknytning til hallen, ca 5 min. å gå. Parkeringsplassen utenfor hallen benyttes som oppstillingsplass for bl.a. tivoli.

 

 

 [Klikk på bilde for stor versjon]
Inni hallen Kjøkken/kafe
   Tlf: 78 43 07 67          Faks: 78 43 47 80       Adr: Skoleveien 6, 9510 Alta       E-post: post@finnmarkshallen.no        Daglig leder: Tommy Hæggernæs


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord