FINNMARKSHALLEN
 
TRENINGSTIDER HØSTEN 2007 TILDELTE TIMER KAN BLI
 
28.09.2007
 
Her er treningstider for høsten. Oppstart blir etter høstferien. Etterhvert som ting blir helt fastlagt ligger timene under timeoversikt som vanlig. Tommy Kulturkontoret betaler for tildelte aldersbestemte timer 29 okt -31 desember.
-