FINNMARKSHALLEN
 
FINNMARKSHALLEN ER STENGT
Av Tommy Hæggernæs  
12.03.2020
 
Finnmarkshallen er stengt for all aktivitet fom 12.03.20 og inntil videre.
-