FINNMARKSHALLEN
 
TRENINGSTIMER HØST 2018/VÅR 2019
Av Tommy Hæggernæs  
10.10.2018
 
Det er nå foretatt timefordeling for høst, vinter, vår. Timene gjelder fra 15.10.2018. Timene er fordelt til lagene, men det er ikke gjort endelig intern fordeling i lagene. Onsdag fra kl 21 er det mulig å spille treningskamper/trene på hel bane, her er det først til mølla prinsippet som gjelder. Det er fortsatt plass til noen morgenøkter 07-08.
-
Timefordeling høsten 2018/vår 2019 Lagene fordeler internt selv Sist revidert 17.10.2018
Mandag         Tirsdag       Onsdag       Torsdag       Fredag       Søndag  
60 x 64 40 x 40 20x40   60 x 64 40 x 40 20x40   60 x 64 40X40 20x40   60 x 64 40 x 40 20x40   60 x 64 40 x 40 20 x 40   60 x 64 40 x 40 20 x 40
          TRENINGSKAMPER
    BUL G/J     BUL G/J  
    BUL G/J     BUL G/J  
           
BUL G/J AIF FOTB FRITID AIF FOTB FRITID   AIF AB FREA AB   BUL J AIF FOTB FRITID AIF FOTB FRITID   AIF HERRER AIF HERRER AIF HERRER   AIF Herrer BUL  AB    
BUL G/J AIF FOTB FRITID AIF FOTB FRITID   AIF Herrer J A E FREA AB   BUL J AIF FOTB FRITID AIF FOTB FRITID   AIF HERRER AIF HERRER AIF HERRER   AIF Herrer AVGS BUL  AB    
AIF HERRER AIF FOTB FRITID AIF FOTB FRITID   AIF Herrer BUL J Kaiskuru   AIF HERRER AIF FOTB FRITID AIF FOTB FRITID   AIF HERRER AIF HERRER AIF HERRER   AIF Herrer AVGS BUL  AB    
           
AIF HERRER AIF AIF   AIF HERRER BUL J Kaiskuru   AIF HERRER AIF  AIF    AIF BUL AB BUL AB   BUL AB BUL AB BUL AB   AIF  AIF  AIF 
AIF HERRER AIF AIF   BUL AB BUL J smågutter   AIF HERRER AIF  AIF    AIF BUL AB BUL AB   BUL AB BUL AB  BUL AB    AIF  AIF  AIF 
           
AIF NERSKOGEN AB FREA AB   BUL AB BUL AB TRENINGS   AIF  TIL AB AIF    AIF BUL H Bursdag   AIF  NERSKOGEN AB BUL AB   BUL AB BUL AB BUL AB
AIF NERSKOGEN AB 01.feb   BUL AB BUL AB KOMPIS   AIF  TIL AB AIF    AIF BUL H Bursdag   AIF  NERSKOGEN AB BUL AB    BUL AB BUL AB BUL AB
           
BUL D BUL  AB BUL  AB   AIF AIF NERSKOGEN AB   TIL Herrer BUL AB RIL AB   BUL G/J AIF  AIF    AIF  BUL AB Bursdag   AIF  BUL AB BUL AB
BUL D BUL  AB BUL  AB   AIF AB AIF NERSKOGEN AB   TIL Herrer BUL AB RIL AB   BUL G/J AIF  AIF    AIF BUL AB Bursdag   AIF  BUL AB BUL AB
         
TIL H AIF AIF   AIF TIL AB TIL AB   BUL H/D BUL AB BUL AB   BUL Damer TIL Rekrutt/g-j Kaiskuru   FINNMARK FOTBALLKRETS     TIL D / H TIL AB TIL D / H
TIL H EM AIF   AIF TIL AB TIL AB   BUL H/D BUL AB BUL AB   BUL Damer TIL Rekrutt/g-j smågutter   FINNMARK FOTBALLKRETS     TIL D / H TIL AB TIL D / H
         
AIF TIL DamerJenter TIL Jenter   SØRØY Glimt RIL H BUL D   AIF TIL DAMER TIL JENTER   TIL DAMER SARATRIM SØRØY Glimt   FINNMARK FOTBALLKRETS     BUL H/D SARA TRIM AIF
AIF TIL DamerJenter TIL Jenter   SØRØY Glimt RIL H BUL D   AIF TIL DAMER TIL JENTER   TIL DAMER SARATRIM SØRØY Glimt   FINNMARK FOTBALLKRETS     BUL H/D SARA TRIM AIF
         
BUL H Altakaran Grieg Seafoo   TIL Rekr / g-j AK BIL AIF   TRENINGSKAMPER/Åpen hall     BUL OB PEAB Grieg Seafoo   TRENINGSKAMPER       RIL H BUL OB Søndags-
BUL H Altakaran Grieg Seafoo   TIL Rekr / g-j AK BIL AIF   TRENINGSKAMPER/Åpen hall     ALTAKARAN PEAB Grieg Seafoo   TRENINGSKAMPER       RIL H BUL OB fotballen
             
LEDIG LEDIG   LEDIG LEDIG LEDIG   TRENINGSKAMPER     RIL H LEDIG LEDIG   TRENINGSKAMPER      
LEDIG LEDIG   LEDIG LEDIG LEDIG   TRENINGSKAMPER     RIL H LEDIG LEDIG   TRENINGSKAMPER