FINNMARKSHALLEN
 
BYGGEARBEIDET ER I GANG
Av Tommy Hæggernæs  
13.01.2016
 
Byggearbeidet med den nye Finnmarkshallen er i gang. Noen utfordringer vil det bli underveis, men til slutt blir det et fantastisk anlegg.
-
Byggearbeidet startet opp de første dagene i januar 2016. Bygget skal være ferdig våren 2017.
Hele servicebygget rives, det betyr at vi i byggeperioden ikke har garderober. Det er satt opp en toalettrigg i nordenden ( motsatt side av parkeringsplassen) av hallen. Inngang til hallen er også fra Nord. Den store parkeringsplassen er fysisk stengt, her er det anleggsområde og adgang forbudt. Det vil bli etablert en mindre parkeringsplass i nordenden av bygget. På kveldstid og i helgene kan parkeringsplassen ved Rådhuset benyttes.

Det oppfordres til å sykle eller ta bussen da det vil være sterkt begrenset med parkeringsplasser.