FINNMARKSHALLEN
 
SKIFTE AV SKILLEVEGG
Av Tommy Hæggernæs  
19.01.2015
 
Ny skillevegg er nå på plass. De andre to skilleveggene er oppgradert. Erfaringer gjort over tid viser seg at det er best om veggen henger litt over bakken. Det vil da ikke være mulig å tråkke på veggen, eller kjøre mål fast i veggen nede. Veggen skal på denne måten være mer holdbar.
-

Vi er nå i gang med å skifte skilleveggen på bane 40x40 nærmest tribunen.

Arbeidet starter opp i dag 19 januar 2015 og vil være ferdig i løpet av uka.

Av sikkerhetsmessige hensyn vil det ikke være tillatt med aktivitet rundt liften.

Etter hvert som vi vet mer om hvordan arbeidet går frem får det enkelte lag beskjed. Foreløpig er det ingen trening på bane 40x40 mandag-tirsdag og onsdag.

Tommy