FINNMARKSHALLEN
 
TIMEFORDELING FRA 28.10.2013
Av Tommy Hæggernæs  
24.10.2013
 
Timefordeling er nå foretatt. Du finner den under timeoversikter til venstre. Det er ledig plass på håndballdekket hvis noen ønsker å trene der.
-