FINNMARKSHALLEN
 
FOTBALLKRETSEN HAR SAMLING 22-25 APRIL
Av Tommy Hæggernæs  
23.04.2010
 
Finnmark og Troms fotballkrets har samling for gutter og jenter i helgen.
-