FINNMARKSHALLEN
 
MANGLER MOTSTANDER
Av Tommy Hæggernæs  
17.02.2010
 
Lørdag 27 og søndag 28 februar gjester Nordreisa IL herrer til Finmmarkshallen. Det er ennå ikke kommet på plass en passende motstander. 3-4 divisjons nivå.
-